Menu Zamknij

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Grupa skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA niejako wypełnia tę lukę. Jest niezwykle ważna w procesie zdrowienia całej rodziny. Ma umożliwić uporanie się zarówno z problemem uzależnienia jak i współuzależnienia w kontekście własnych trudności wynikających z syndromu DDA. Kwalifikację do uczestnictwa w grupie poprzedza konsultacja psychologiczna Grupa terapeutyczna jest grupą otwartą. Uczestnictwo w niej jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii odwykowej

Celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym wychowanym w rodzinach z problemem uzależnienia, w uzyskaniu poprawy ich funkcjonowania zarówno w sferze osobistej i społecznej. Grupa powinna też zapewnić jej członkom możliwość uzyskania wsparcia i zmniejszenie poczucia wyobcowania poprzez możliwość dzielenia się własnymi wspomnieniami i przeżyciami wynikający z dzieciństwa spędzonego w rodzinie alkoholowej.

Grupa przebiega trzy etapowo.

  • Na pierwszym etapie celem grupy jest praca nad rozpoznaniem własnych trudności, a także odtworzenie, przeżycie i pogodzenie się ze wspomnieniami z dzieciństwa i poradzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy.
  • Drugi etap to etap radzenia sobie z dysfunkcjonalnymi przekonaniami na temat świata i samego siebie
    Trzeci etap to analiza bieżących problemów uczestników ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania relacji.

Specyfika pracy z tą grupą pacjentów wymaga prowadzenia zajęć przez 2 terapeutów.

Grupa terapeutyczna skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA powinna pomóc jej uczestnikom z poradzeniem sobie z uzależnieniem i współuzależnieniem w kontekście problemów wynikających z wychowania w rodzinie dotkniętej alkoholizmem. Uczestnictwo w grupie ma poprawić ich funkcjonowanie w sferze emocjonalnej, zmienić dysfunkcyjne przekonania na temat świata siebie samego, a także poprawić umiejętność budowania relacji. W przypadku osób uzależnionych uczestnictwo w grupie ma też pomóc w zapobieganiu nawrotów choroby. Podsumowując oczekiwane efekty prac ww. grupy to:

  • poprawa zdolności rozumienia siebie w kontekście problemów wynikających z wychowania w rodzinie alkoholowej.
  • poprawa funkcjonowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny.
  • zapobieganie nawrotom choroby
  • zmniejszenie ryzyka na ponowne pojawienie się problemu uzależnienia w rodzinie
  • poprawa umiejętności budowania właściwych postaw i relacji z bliskimi

Proponujemy 42 3-godzinnych spotkań grupy.