Menu Zamknij

Staże

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia Sp. z o.o. posiada rekomendacje Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Osoby zainteresowane stażem w naszym Centrum w celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt z

Anna Burniak tel. 503 068 251 – anna.burniak@familia-gliwice.pl

Staże odbywają się w ramach tzw. I i II modułu.

Zgodnie z wymaganiami staż w ramach I modułu obejmuje 120 godzin i trwa co najmniej 14 dni natomiast staż w ramach II modułu obejmuje 80 godzin i trwa co najmniej 10 dni Podstawową bazę dla stażu stanowi Oddział Terapii dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych z Zaburzeniami Psychicznymi Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach.

W trakcie odbywania stażu stażyści mają możliwość skorzystania z noclegu w schronisku młodzieżowym Ślązaczek w Gliwicach – https://schroniskoslazaczek.noclegiw.pl/.

Opiekunami staży są specjaliści terapii uzależnień.

Termin stażu jest uzgadniany indywidualnie.