Menu Zamknij

Grupy terapeutyczne

Praca w grupach stanowi niezbędne uzupełnienie podstawowej terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzona jest w formie warsztatów, mikroedukacji, grup informacyjno-edukacyjnych, grup terapeutycznych stanowi niezbędne uzupełnienie terapii indywidualnej. Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości życia rodziny z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą terapeutyczna całej rodziny.
Podstawowym narzędziem pracy w grupach są warsztaty, mikroedukacji, grupy informacyjno-edukacyjne, grupy terapeutyczne Prowadzone przez certyfikowanych terapeutów uzależnień, psychologów.
Kwalifikacja do programu terapii grupowej poprzedzona jest wizytami u terapeuty uzależnień lub/i lekarza. Nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia.

Na program składają się grupy:


ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Celem zajęć jest identyfikacja z problemem alkoholowym. Mają one charakter wykładowy.


GRUPOWE ZAJĘCIA Z PRZEWODNIKIEM SAMOPOZNANIA.

Celem grupy jest edukacja w zakresie przeżywanych uczuć i emocji. Zajęcia grupowe o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym.


GRUPA PRACY NAD BEZSILNOŚCIĄ WOBEC ALKOHOLU DLA OSÓB OD NIEGO UZALEŻNIONYCH.

Celem grupy jest praca nad wyrobieniem poczucia bezsilności wobec alkoholu oraz poznawania przyczyn, które wpłynęły na powstanie uzależnienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.


WARSZTATY ZAPOBIEGANIA NAWROTOM Z ELEMENTAMI TRENINGU ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ ABSTYNENCKICH.

Celem warsztatów jest nauka rozpoznawania sytuacji nawrotowych i zapobiegania im.


GRUPA WSPARCIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM (DZIENNICZEK UCZUĆ).

Celem grupy jest nauka radzenia sobie problemami życia codziennego oraz pogłębianie motywacji do trzeźwego życia i poprawy relacji rodzinnych. Grupa prowadzona jest przez terapeutę który prowadzi pacjenta w kontakcie indywidualnym.


WARSZTATY PRACY NAD ROZWOJEM OSOBISTYM.

Warsztaty przeznaczone są dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA które ukończyły terapie i chcą nadal pracować nad własnym rozwojem. Warsztaty realizowane są w formie wyjazdowej.


GRUPA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH Z ELEMENTAMI POZYTYWNEGO MYŚLENIA.

Celem grupy jest zapoznanie się z cechami i objawami uzależnienia oraz w jaki sposób odnosić się do problemu uzależnienia. Grupa przeznaczona jest dla rodzin i osób żyjących z osobami uzależnionymi.


TRENING ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH Z ELEMENTAMI POZYTYWNEGO MYŚLENIA.

Celem grupy jest osiągnięcie asertywnych zachowań abstynenckich w w/w zakresach co oznacza: bezpośrednie, uczciwe, stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, ale w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia tej drugiej osoby, korzystanie z osobistych praw bez naruszenia spraw innych osób.


GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OPARTA O AKTUALNE PROBLEMY PACJENTEK WYNIKAJĄCE Z UWIKŁANIA W UZALEŻNIENIE OSOBY BLISKIEJ.

Celem grupy jest diagnoza aktualnych problemów i pomoc w ich rozwiązaniu wynikających z uwikłania w uzależnienie bliskiej osoby. Jest to trzeci etap programu dla kobiet, które żyją w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną. Są po grupie informacyjnej i treningu asertywności dla współuzależnionych.


GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET WSPÓŁUZALEŻNIONYCH.

Celem grupy jest wsparcie i wzmocnienie procesu terapeutycznego kobiet współuzależnionych od alkoholu po zakończonym procesie terapii podstawowej.


GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH Z SYNDROMEM DDA.

Celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym wychowanym w rodzinach z problemem uzależnienia, w uzyskaniu poprawy ich funkcjonowania zarówno w sferze osobistej i społecznej.


Zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin współfinansowane są z budżetu Miasta Gliwice