Menu Zamknij

Programy współfinansowane

Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA realizuje przy współfinansowaniu ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia następujące zadania:

– Realizacja programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków –  Punkt konsultacyjny ds. uzależnień na Pol’and’Rock Festiwal

– Realizacja programów wsparcia dla rodzin – FAMILIA dla rodziny

 Ministerstwo ZdrowiaKrajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA realizuje projekty:

– program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi i współistniejącą podwójną diagnozą ich bliskich i rodzin;

– alternatywa dla….;

– program reintegracji społecznej na bazie hostelu readaptacyjnego

Projekty te dofinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ministerstwo ZdrowiaKrajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o. realizuje projekty:

– Program profilaktyki hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych skierowanej do osób z podwójną diagnozą;

– Terapia stacjonarna pacjentów z podwójną diagnozą uzależnionych behawioralnie.

Projekty te dofinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ministerstwo ZdrowiaKrajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii