Menu Zamknij

Detoks

Osoby nie utrzymujące abstynencji od narkotyków lub benzodiazepin mogą skorzystać z detoksykacji – leczenie jest bezpłatne. Zgłoszenie telefoniczne: tel. 32 231 86 15, lub 32 270 37 58 wewnętrzny 21, tel. 789 433 322

W celu zgłoszenia się na detoksykację w Ośrodku Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Dębowej 5 należy:

  1. Przygotować skierowanie od lekarza psychiatry wystawione na nasz adres:

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” Sp. z o. o.

44-100 Gliwice ul. Dębowa 5

Regon 276640056

kod oddziału: 4748 lub 2750 Ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

z rozpoznaniem zespołu abstynencyjnego po narkotykach F11.3(opiaty), F12.3(marihuana), F14.3(kokaina), F15.3 (amfetamina), F16.3 (halucynogeny) F18.3(rozpuszczalniki, substancje wziewne), F19.3 (różne narkotyki)

lub zespołu abstynencyjnego po lekach uspokajających, nasennych, benzodiazepinach F13.3

Leczenie zespołów abstynencyjnych po narkotykach trwa do 14 dni (F11.3,F12.3, 14.3, F15.3, F16.3, F18.3, F19.3), a po benzodiazepinach 56 dni (F13.3).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

  1. Prześlij skierowanie od lekarza psychiatry wystawione w :

formie papierowej na adres:

CZPiLU „Familia”, ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice

formie elektronicznej   na adres czpilu@mp.pl

Do wprowadzenia skierowania elektronicznego niezbędny jest kod skierowania oraz numer PESEL osoby zainteresowanej leczeniem

  1. Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem telefonicznie w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

tel. 789 433 322
tel. 32 270 37 58 (wew 21)
tel. 32 231 86 15

  1. Zapoznaj się z kontraktem terapeutycznym określającym podstawowe zasady panujące w Ośrodku wraz z regulaminem znajdują się do pobrania TUTAJ
  2. Spakuj się zgodnie z listą rzeczy do Ośrodka znajdującą się pod tym LINKIEM
  3. W dniu przyjęcia pamiętaj , aby mieć przy sobie dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu
  4. Osoby wpisane na listę oczekujących potwierdzają telefonicznie chęć leczenia raz w tygodniu

tel. 789 433 322
tel. 32 270 37 58 (wew 21)
tel. 32 231 86 15

Detoksykacja jest bezpłatna i dobrowolna.

Nie prowadzimy leczenia zespołów abstynencyjnych po alkoholu.

DO POBRANIA:

Kontrakt terapeutyczny

Zestaw przedmiotów, jakie pacjent może maksymalnie posiadać przy przyjęciu na oddział