Menu Zamknij

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień „FAMILIA – DĘBOWA 5” w Gliwicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Regionalnej Konferencji pod tytułem:

"Współwystępujące wyzwania w leczeniu uzależnień"

Termin: 25-26 września 2024

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach przy ul. Mazowieckiej 44.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Konferencja realizowana jest na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 i przeznaczona dla wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym: przedstawicieli instytucji samorządowych różnego szczebla, organizacji pozarządowych województwa śląskiego, lekarzy, realizatorów programów profilaktycznych
i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych z terenu województwa śląskiego.

Celem konferencji jest rozwój zawodowy, umożliwiając uczestnikom zdobycie nowych informacji i umiejętności, które mogą zwiększyć ich skuteczność w pracy z osobami uzależnionymi, zwłaszcza z podwójną diagnozą. Poprzez prezentację najlepszych praktyk, nowych metod terapeutycznych i innowacji w dziedzinie uzależnień i zdrowia psychicznego, konferencja może pomóc w doskonaleniu i podniesieniu jakości świadczonych usług. Konferencja także jest okazją do nawiązania kontaktów i budowania relacji z innymi profesjonalistami pracującymi w dziedzinie uzależnień i zdrowia psychicznego.

W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres email: konferencjaregionalna@familia-gliwice.pl lub pocztą na adres CZPILU Familia, 44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5 z dopiskiem Konferencja.

Rekrutacja zostanie zakończona po zarejestrowaniu przewidywanej liczby uczestników.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać pod nr telefonu 503 033 922.

Konferencja Regionalna jest realizowana w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 i współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Pliki do pobrania