Menu Zamknij

„CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ FAMILIA” SP. Z O.O.
okresie od  1 kwietnia 2023r. do 31 lipca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
nr RPSL.08.03.02-24-00BE/22 pn. „Modernizacja stanowisk pracy.”

 Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 18 os (15Ki3M), w tym 5(K) 50+ w okresie od 01.04.2023-31.07.2023 r. poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań tj. zakup ergonomicznych krzeseł biurowych, erg. monitorów, erg. biurek, wózków oraz traktorka ogrodowego (działania prewencyjne). Celem real. projektu jest wzrost wiedzy w/w pracowników z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz podniesienie świadomości dotyczącej podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej celem ograniczenia lub eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez udział w szkol. z zakresu praktycznych zasad zastosowania ergonomii pracy oraz korygowania wad postawy wynikających z wymuszonej pozycji ciała. Jednocześnie nabycie podczas szkolenia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu umożliwi ograniczenie przeciążeń psych. (działania świadomościowe).

W ramach projektu zaplanowano wzrost wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka i wskazanie pracownikom konieczności odpowiednich zachowań i możliwości samodzielnych działań umożliwi eliminację zidentyfikowanych niekorzystnych czynników dla zdrowia.

Wartość projektu: 143 302,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  121 807,12 zł.