Menu Zamknij

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień „FAMILIA – DĘBOWA 5” w Gliwicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w szkoleniu pn.:

"Dzieci i Młodzież w Obliczu Narkotyków"

Szkolenie dla Pracowników Oświaty i Pomocy Społecznej.

Termin: 7, 14 i 21 października 2024

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach przy ul. Mazowieckiej 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Cele szkolenia:

  • Poszerzenie wiedzy na temat uzależnień dzieci i młodzieży.
  • Zrozumienie głównych czynników ryzyka prowadzących do uzależnień wśród dzieci
    i młodzieży.
  • Poznanie czynników chroniących, które mogą zabezpieczyć przed uzależnieniami.
  • Doskonalenie umiejętności komunikacji i wspierania młodzieży z problemami uzależnień.
  • Zwiększenie świadomości na temat uzależnień behawioralnych występujących u dzieci
    i młodzieży.
  • Rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej interwencji w przypadku problemów z uzależnieniami wśród młodzieży

W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres email: szkolenienarkotyki@familia-gliwice.pl lub pocztą na adres CZPILU Familia, 44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5 z dopiskiem „Szkolenie”.

Rekrutacja zostanie zakończona po zarejestrowaniu przewidywanej liczby uczestników.

Pytania prosimy przesyłać na adres email szkolenienarkotyki@familia-gliwice.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskimna lata 2022-2030 i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Pliki do pobrania