Menu Zamknij

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień „FAMILIA DĘBOWA 5” w Gliwicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Regionalnej Konferencji pod tytułem:

„Dzieci a narkotyki – dokąd zmierzamy?”

Termin: 7 listopada 2024

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach przy ul. Mazowieckiej 44.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 i przeznaczone dla wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym z terenu województwa śląskiego, w tym m. in. przedstawicieli instytucji samorządowych różnego szczebla, organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych. Ponadto, adresujemy konferencję do pracowników systemu oświaty oraz pomocy społecznej.

Celem spotkania jest omówienie problemu uzależnień obserwowanego w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży, edukacja i wsparcie dla specjalistów m. in. w zakresie dostosowania metod interwencji do zmieniających się potrzeb
i wyzwań. Dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy o sposobach pomocy rekomendowanych przez ekspertów, uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz wzmocnić kompetencje zawodowe.

W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres email: mlodzieznarkotyki@familia-gliwice.pl lub pocztą na adres CZPILU Familia, 44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5 z dopiskiem Konferencja.

Rekrutacja zostanie zakończona po zarejestrowaniu przewidywanej liczby uczestników.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać pod nr telefonu 503 033 922

Konferencja Regionalna jest realizowana w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 i współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Pliki do pobrania