Menu Zamknij

Rejestracja na odział całodobowy

Zgłoszenia telefoniczne:

tel. 32 270 37 58
tel. 32 231 86 15
tel. 789 433 322

*Do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie
**Do psychologa jest konieczne skierowanie wystawione przez lekarza (może być rodzinny)

 

W CELU ZGŁOSZENIA SIĘ NA LECZENIE NA ODDZIALE CAŁODOBOWYM NALEŻY:

  1. Przygotuj skierowanie od lekarza psychiatry wystawione na nasz adres:

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia”, ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice , Regon 276640056

kod oddziału: 4754 lub 2740  – Ośrodek terapii dla uzależnionych z zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)

Leczymy pacjentów z dwoma rozpoznaniami :

Rozpoznanie nr 1:  obejmuje uzależnienie od narkotyków lub alkoholu np. F19.2 lub F10.2

Rozpoznanie nr 2: obejmuje chorobę psychiczną lub zaburzenie : schizofrenia (F20), zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31), depresja (F32), zaburzenie depresyjno-lękowe mieszane (F41.2), organiczne zaburzenia osobowości (F07) lub nastroju (F06), zaburzenia psychotyczne w przebiegu uzależnienia (F19.5), zaburzenia adaptacyjne (F43.2), zaburzenia osobowości o typie chwiejnym emocjonalnie (F60.3) i inne.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

  1. Prześlij skierowanie od lekarza psychiatry wystawione w :

formie papierowej na adres:

CZPiLU „Familia”, ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice

formie elektronicznej   na adres czpilu@mp.pl

Do wprowadzenia skierowania elektronicznego niezbędny jest kod skierowania oraz numer PESEL osoby zainteresowanej leczeniem

  1. Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem telefonicznie w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

tel. 789 433 322
tel. 32 270 37 58 (wew 21)
tel. 32 231 86 15

  1. Zapoznaj się z kontraktem terapeutycznym określającym podstawowe zasady panujące w Ośrodku wraz z regulaminem znajdują się do pobrania TUTAJ
  2. Spakuj się zgodnie z listą rzeczy do Ośrodka znajdującą się pod tym LINKIEM
  3. W dniu przyjęcia pamiętaj , aby mieć przy sobie dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu
  4. Osoby wpisane na listę oczekujących potwierdzają telefonicznie chęć leczenia raz w tygodniu

tel. 789 433 322
tel. 32 270 37 58 (wew 21)
tel. 32 231 86 15