Menu Zamknij

Informacje dla pacjenta i rodziny

Filozofia „Familii”

„jestem tutaj, ponieważ stałem się bezsilny wobec mojej choroby. Nie mam już innych możliwości ani też innego schronienia dla siebie i przed sobą. Uciekałem i cierpiałem dopóki nie podzieliłem się swoimi tajemnicami. Tutaj czuję się bezpiecznie. Boję się być poznanym. Wiem jednak, że nigdy nie uzyskam pomocy, gdy nie będę szczery. W tym miejscu mogę zobaczyć siebie jak w zwierciadle. Tutaj z pomocą przyjaciół mogę ujrzeć siebie nie jako giganta z moich snów ani też karła z moich strachów, ale jako część społeczności wraz z moim w niej udziałem. Zapuszczając korzenie w tej społeczności mogę wzrastać nie czując się już samotnie, lecz potrzebny dla siebie i innych.”

Czy chcesz przyjąć tę filozofię za swoją?

Możesz w prosty sposób rozpocząć terapie w naszym programie

W celu zgłoszenia się na leczenie w Centrum  Leczenia Uzależnień „Familia” prosimy:

1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Centrum  Leczenia Uzależnień „Familia” ul. Św. Huberta 60, 44-100 Gliwice:

– skierowanie od lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego wystawione do Centrum  Leczenia Uzależnień „Familia” ul. Św. Huberta 60, 44-100 Gliwice  lub w przypadku e-skierowania do placówki o kodzie 4746 Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W skierowaniu musi być potwierdzona diagnoza uzależnienia od substancji psychoaktywnych (niestety nie przyjmujemy osób uzależnionych tylko od alkoholu). W przypadku osób z podwójną diagnozą, na skierowaniu musi być umieszczone dodatkowo rozpoznanie psychiatryczne.

– wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania tutaj)
– kopię wypisów z ostatnich hospitalizacji psychiatrycznych (jeśli dotyczy),
– kopię wyników badań lub konsultacji medycznych w przypadku innych schorzeń przewlekłych.
Wszystkie ww. dokumenty można również przesłać e-mailem na adres clufamilia.gliwice@gmail.com (skierowanie musi zostać przesłane dodatkowo pocztą w oryginale).

2. Następnie po przesłaniu ww. dokumentów należy zadzwonić na nr tel. 500 205 601. W trakcie rozmowy upoważniona osoba przedstawi zasady przyjęcia i przeprowadzi rozmowę kwalifikującą do tut. oddziału. Na podstawie przesłanych dokumentów oraz odbytej rozmowy podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu do tut. oddziału i wyznaczeniu terminu przyjęcia.

3. Po wyznaczeniu terminu prosimy dzwonić pod nr 500 205 601 celem potwierdzania przyjazdu w wyznaczonym terminie.

4. Leczenie w programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym jest bezpłatne.

Do pobrania:

– Karta zgłoszenia do terapii

– Spis rzeczy przy przyjęciu

– Regulamin Oddziału