Menu Zamknij

„Dolna Wieś”

Przy ulicy Dolnej Wsi 45 a działa prowadzony przez Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Program hotelu jest współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urząd Miasta Gliwice.

Programu hostelu adaptacyjnego adresowany jest do pacjentów z podwójną diagnozą, którzy ukończyli program rehabilitacyjny FAMILIA, jest niezbędny do łagodnego przejścia z okresu chorobowego do życia w społeczeństwie. Problemem w lecznictwie uzależnień i w psychiatrii jest stworzenie warunków umożliwiających pacjentowi powrót do aktywności zawodowej po zakończonym leczeniu. Na całym świecie programy adaptacyjne w formie hostelu od wielu lat pomagają pacjentom na bezpieczną readaptację społeczną.
Celem głównym programu jest readaptacja społeczna absolwentów programów rehabilitacyjnych, w szczególności:

  • zapobieganie nawrotom choroby
  • rozwój własnych zainteresowań i talentów
  • poprawa funkcjonowania społecznego ze zwiększeniem własnej wartości.
  • zabezpieczenie socjalne po opuszczeniu hostelu
  • poprawa kontaktów rodzinnych
  • opracowanie i realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju.

Mieszkańcy podpisują kontrakt programu adaptacyjnego, który określa ich prawa i obowiązki.

W hotelu poza zebraniami społeczności mieszkańców hotelu prowadzone między innymi warsztaty zapobiegania nawrotom choroby; grupy doubletrouble; grupy dla rodzin.

Za funkcjonowanie Hostelu odpowiada jego kierownik wraz z Gospodarzem Hostelu. Jego mieszkańcy mają zapewniona opiekę lekarza psychiatry, terapeutów uzależnień.

Dla pacjentów z uzależnieniami behawioralnymi od 3 lat prowadzimy program terapii osób ze współistniejącym uzależnieniem behawioralnym.

Ze względu na zdarzające się nawroty uzależnienia stworzyliśmy indywidualny program nawrotów dla naszych absolwentów.