Menu Zamknij

Dla kogo

Program FAMILIA jest kompleksowym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym adresowanym do osób uzależnionych od narkotyków ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi (w szczególności F20; F31).
Do programu przyjmujemy osoby po ukończeniu 18 roku życia, które chcą podjąć leczenie i w chwili przyjęcia wyrażą zgodę na hospitalizację (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgodę musi wyrazić zarówno pacjent jaki i jego opiekun prawny). Podstawowy program trwa około roku, by rozpocząć terapię nie musisz posiadać ubezpieczenia zdrowotnego.

Leczenie w programie FAMILIA przebiega w etapach, kolejno na:

„Dębowej” gdzie mieści się Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia Sp. z o.o. w skład którego wchodzi między innymi:

  • oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami psychicznymi (podwójne diagnozy);
  • oddział detoksykacyjny od substancji psychoaktywnych
  • oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

„Huberta” gdzie znajduje się Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia w skład którego wchodzi między innymi:

  • oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

„Dolnej Wsi” gdzie działa Hostel Górnośląskiego Stowarzyszania FAMILIA dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Społeczność Terapeutyczną tworzą pacjenci i personel, w skład którego wchodzą także profesjonalnie przygotowani absolwenci Społeczności Terapeutycznej FAMILIA. W Społeczności Terapeutycznej wszyscy maja równe prawa (personel i pacjenci). Wszystkie normy, zasady i regulaminy Społeczności Terapeutycznej są jasne i spisane. Członkowie Społeczności Terapeutycznej różnią się zakresem branych odpowiedzialności.